: Tisak na majice

Tisak na majice

Majice s tiskom su postale daleko najvažniji reklamni materijal za mnoge tvrtke,  udruge, građanske inicijative, političke stranke i za sve koji žele nešto poručiti publici. Reklama na majici je trajna, poruka se prenosi godinama, a cijena reklame je niska. Reklamne majice se koriste za "suvenir" na mnoga sportska, javna događanja.

Danas je doista rijetkost vidjeti majicu bez tiska, bilo s reklamom ili samog tiska u svrhu dizajna majice. Tisak na majice je samo dio tiska na tekstil - razne mogućnosti tiska na različite tekstilne predmete (gotove proizvode ili priprema materijala za proizvodnju).